ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT 2017
8.detsembril algusega kell 18.00 Ääsmäe Põhikooli võimlas


Kogume raha Ääsmäe Põhikooli laste kevadiste väljasõitude (klasside letid)

ning kooli spordiinventari ostmise jaoks (kohvik ning õnneloos). 

Täpsem info avaneb siit

NB! Lapsevanemad, kes on nõus kohvikus abiks olema, andku sellest teada aadressile key.smirnova@mail.ee. 
 Kooli poolt organiseerib laata ja õnneloosi huvijuht Anu Linnamägi anu.linnamagi@aasmaekool.ee