► Hindamise korraldus 
► 2016-2017 õa on Ääsmäe koolis järgmised 
trimestrite perioodid (kooli valikul):
I periood 1. september kuni 1. detsember (12 nädalat);
II periood 4. detsember kuni 16. märts (12 nädalat);
III periood 19. märts – 12. juuni (11 nädalat).