►  Hingedeaeg on sügis-talvine periood eesti rahvakalendris esivanemate meelespidamiseks.

Meenutagem küünlaga aknal või kalmistul neid, kes on meie seast lahkunud, olgu siis aasta või sada tagasi. Samas pöörakem tähelepanu ka oma lähedastele ja kaasteelistele tööl või sõpruskonnas. Leidkem aega koosolemiseks, kuulakem ja toetagem üksteist. Ehk pole siis hiljem vaja kahetseda, et midagi jäi kogemata, tegemata ja ütlemata.

Loe edasi 

► 2.-8. novembrini kogusid klassiõpetajad ja eesti keele õpetajad oma õpilastelt esivanemate soove tänastele koolilastele.

9. klassi õpilane Elisabeth Sirel valmistas stendile esivanemate soovidest südamliku Hingepuu.

Elisabeth, kuidas tekkis selline mõte?

Elisabeth: Eesti keele õpetaja palus meil mõelda koolipere jaoks midagi hingedeajaks sobilikku ja huvitavat. Selle üle arutledes jõudsin arvamusele, et tänapäeval esivanemaid just tihti ei meenutata, pigem on nende austamine unustusse vajumas. Nii tekkiski mõte panna õpilased mõtlema, mida lahkunud esivanemad praegustele õpilastele sooviksid. Eesti keele õpetajad kogusid soovid kokku. Nii sündiski fuajee stendile Hingepuu, mille lehtedel on kirjas esivanemate soovid meile.