KOOLI INFO 07. – 13.03.2022
7.- 13.03 keeltenädal
Võõrkeelte õpetajad korraldavad ainetundides erinevaid tegevusi

Esmaspäev, 07.03

► Esmaspäeval, koolipäeva alguses, seiskem hetkeks üheskoos Ukraina toetuseks.
Meie kool on heisanud ka Ukraina lipu
► 8.30 1. – 5. klassid alustavad klassijuhataja tunniga, kus seisatame hetkeks
► 9.25 – 10.10 6. – 9. klass Ukraina – kultuur (lektor Lavly Perling, kooli aula)
► 8.30 kiirtestimine
► 14.00 – 16.00 Saue valla haridusjuhtide ümarlaud (Ääsmäe kooli aulas)

Teisipäev, 08.03
► 8.10 – 8.25 õpetajate infokoosolek

Kolmapäev, 09.03
► 14.10 – 16.00 järelevastamine (ruumis nr 127, ajalooklass)

Neljapäev, 10.03
► 8.30 kiirtestimine
► 10.20 – 14.10  7. klassid osalevad Eesti Seksuaaltervise Liidu poolt korraldatavas soorollide teemalises osalusteatris (aulas)
► 11.50 – 15.30 sõudeergomeetrivõistlus Kurtna Kangutaja
► 10.-11.03 Riina Kink osaleb üleriigilistel õppealajuhatajate koostööpäevadel

Reede, 11.03
12.30 4. – 6. kl matemaatika piirkonna voor Järveküla koolis

Keeltenädala tegevuskava:
Esmaspäev
– teisipäev – 2.- 4. kl viktoriin maailmast ja keeltest
Teisipäev – kolmapäev – slaavi keelte tutvustus
Teisipäev – neljapäev – 5.-9. kl viktoriin maailmast ja keeltest
Teisipäev 3.t – 6.B ja 5.B ühine vene keele tund
Kolmapäev – neljapäev 4.-9. kl luulepäev (inglise keelse luuletuse kirjutamine/tõlkimine)
Kolmapäev-reede – 2.-3. kl piltetteütlus
Neljapäev – reede – 5. kl Spelling Bee (lõppvoor reedel 1.tund, igast klassist 3-5 osavõtjat)
Sõnadekett inglise ja vene keele klassides (Anu, Piret ja Inna)