KOOLI INFO 16.– 22.10.2023
Kooli sünnipäevanädal

Esmaspäev, 16.10
8.25 1.-4.kl õpilaste kogunemine
► Üleilmse leivapäeva tähistamine
1.-4. klassile tund “Leivategu vanasti” (Eesti Vabaõhumuuseum)
Kooli sünnipäevanädala tegevused:
11.05-11.25 ja
12.10-12.30 sünnipäeva diskovahetunnid (aulas)
14.10 1.-3. klasside koosolek (klassijuhatajad, aineõpetajad, HEVKO, logopeed, eripedagoog, abiõpetaja, psühholoog ja sotsiaalpedagoog)

Teisipäev, 17.10
► 8.25  5.-9. klassi kogunemine aulas
Kooli sünnipäevanädala tegevused:
11.05-11.25 ja
12.10-12.30  sünnipäeva mänguvahetunnid 2. korruse vahesaalis ja aula fuajees
► Ettelugemise päev raamatukogus (pühendatud Eno Rauale, „Padakonna vada“)
3. tund 2. kl
4. tund 1.a
5. tund 3.a
► 11.25 matemaatika tasemetöö 7. klassis
10.00-15.00 Katri Buht osaleb VEPA koolitusel juhtkonnaliikmetele (veebis)
► 7.-8. tund tööde vastamised (ruum 246)

Kolmapäev, 18.10
Kooli sünnipäevanädala tegevused:
► 1.-4. vahetund sünnipäevakohvik aula fuajees
► 11.05-11.25 rahvapilliringi muusikute kontsert 2. korruse vahesaalis
► Ettelugemise päev raamatukogus (pühendatud Eno Rauale, „Padakonna vada“):
3. tund 1.b
4. tund 3.b

Neljapäev, 19.10
Õpilased kannavad pidulikku koolivormi või riietust!
Kooli sünnipäevanädala tegevused:

► 12.30-13.15 1.-5. klasside kooli sünnipäevale ja hõimupäevale pühendatud Ungari rahvamuusikaansambli Tokos kontsert
►  13.25-14.10 6.-9. klasside sünnipäevakontsert: Siim Aimla StreetBrass: “Klassikast popini”
15.15 uute õpetajate vestlusring direktoriga (ruum 126)

Reede, 20.10
Kooli sünnipäevanädala tegevused
Mälumängu 1. voor (teemal Ääsmäe kool): 
1. klassil oma klassiruumis,
3. tund aulas 2.-4.klassile ja
4. tund 5.-9. kl klassile 

Siiri Kliss osaleb Tartus konverentsil ”Eripedagoogika ja logopeedia osakond 55“
12.45 juhtkonna koosolek

Toredat vaheaega!
I vaheaeg
23. oktoober  kuni 29. oktoober 2023. a;