KOOLI INFO 20. – 26.03.2023

Esmaspäev, 20.03
12.45 juhtkonna töökoosolek
► 6. tund (13.25 – 14.10) 4.-6. kl õpilaste loeng digisõltuvusest aulas
► 7. tund (14.20 – 15.05) 7.-9. kl õpilaste loeng digisõltuvusest aulas
► 19.00 – 20.30 Lastevanematele veebiloeng digisõltuvusest (loenguga liitumiseks link ja info e-koolis)

Teisipäev, 21.03
► 12.00 – 16.00 Koolis on Saue valla finantsosakonna koosolek (ruum 240)
► 15.00-16.00 Liikumisõpetuse ainevaldkonna infotund (uus õppekava)
► 16.00-17.00 Keele ja kirjanduse ainevaldkonna infotund (uus õppekava)
► 21.-22.03 Katri Buht osaleb Tallinnas koolitusel “Ennastjuhtiv õppija”

► 18.30 Vastlapäeva võrkpalliturniir Ääsmäe võimlas.  Info
► 21.-22.03 õp Piret Tillo õppepuhkusel, tunnid asendatakse

Kolmapäev, 22.03
► 8.30-16.00 Harjumaa koolidevahelised MV sisekergejõustikus
► 9. kl individuaalsed karjäärinõustamised (graafiku alusel)
► 7. – 8. tund loovtöö vormistamise kursus (ruum 127)
► 15.15-18.00  5. klassil klassiõhtu
► 15.00-16.00 Põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava infotund  (uus õppekava)
► 16.00-17.00 Võõrkeelte ainevaldkonna infotund (uus õppekava)

► 7.-8. tund tööde vastamised (ruum 111)

Neljapäev, 23.03
► 9. kl individuaalsed karjäärinõustamised (graafiku alusel)
11.25 juhtkonna töökoosolek
► 15.15-16 õpetajate infokoosolek
19.00 Hoolekogu koosolek Ääsmäe Põhikoolis (ruum 112)
1. Rahuloluküsitlus, B-võõrkeele alternatiiv
2. Kooli kodukord
3. Jooksvad küsimused

Reede, 24.03
► 9. kl individuaalsed karjäärinõustamised (graafiku alusel)
► 12.30 -17.00 9.kl õppekäik Eesti Tervisemuuseumi
► 14.20-15.05 6.-9. kl „Keelest ja kirjandusest – näitlemisest ja näitleja tööst“ Herman Pihlak, aulas
10.00 – 14.15 Siiri Kliss ja Helje Kala osalevad veebikoolitusel “Lastepsühhiaater kuuleb”
12.45 juhtkonna infokoosolek

Laupäev, 25.03
Küüditamisohvrite mälestuspäev, paastumaarjapäev
► TV 10 OS III etapp