KOOLI INFO 21. – 27.03.2022
Kaunite kunstide nädal

Esmaspäev, 21.03
► 8.30 kiirtestimine
► Kaunite kunstide nädal:
vahetundidel „Visuaalne kunst“ (2. k vahesaali tv-s)
► Logopeedi tunde ei toimu
Psühholoogi nõustamisi ei toimu
► 21.-22.03 Anu Linnamägi osaleb VII üle-eestilisel huvihariduskonverentsil “Mis tuuled puhuvad?”

Teisipäev, 22.03
► Kaunite kunstide nädal
Kohtumistunnid kitarrimeister Riho Sinisaluga (muusikaklassis)
3.t 8. kl
4.t 9. kl
Kohtumistunnid vilistlase ja muusikainimese Margo Maltisega (muusikaklassis)
5.t 7.A
6.t 6.B, 6.A kl tüdrukud, 7.B
12.10 vahetund vahvas rütmis (2. k vahesaalis)
► 8.30 – 16.00 „Harju TV 10 OS I etapp“ Tallinnas
► 9.00–14.00 Jaanus Kallion osaleb supervisiooni koolitusel Jüri Gümnaasiumis
► Riina Kink osaleb KIVA koolijuhtide meistriklassi koolitusel

Kolmapäev, 23.03
► Kaunite kunstide nädal
12.10 üllatusesinemised (2. korruse vahesaal)
► 13.30–16.30 Helje Kala ja Riina Kink osalevad Saue valla digikoolituse II mooduli õppes
► 14.15 – 16.00 järelevastamine (ruumis nr 127, ajalooklass)

Neljapäev, 24.03
► 8.30 kiirtestimine
► Kaunite kunstide nädal
Kohtumistunnid filmimeister Raivo Malteriga (klassiruum täpsustamisel)
3. t 6.A ja 6.B
4. tund 5.A ja 5.B
6.-7. tund kunstiringi avatud tund 2. korruse vahesaalis
► 14.00 Helje Kala osaleb Saue valla HEV koordinaatorite võrgustiku veebikoosolekul
► 15.15 õpetajate infokoosolek
► 18.00 Filmiringi õpilased osalevad TV3 „Seitsmeste uudiste“ saate lindistusel

Reede, 25.03
► Kaunite kunstide nädal
11.05 ja 12.10 pilliringi koridorikontsert
► 09.00 Saue Laululapse võistlus
Osalevad Heleriin ja Jelizaveta
► Märtsiküüditamise aastapäeva meenutused
► 9.00–13.15 bioloogiaolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoor (veebipõhine)
► 14.20 7. ja 8. tund 8. ja 9. klassi õpilaste loovtöö vormistamise kursus (loodusainete klassis)
► 25.-26.03 Urmi Tõlgo osaleb klassiõpetaja I kooliastme täiendõppes
► 13-15.00 juhtkonna töökoosolek

Laupäev, 26.03
► 8.00–19.00 Vabariiklik TV 10 OS III etapp Tartus
► Näiteringi õpilaste Noorsooteatri külastus, etendus „Momo“
► Alice Siitam osaleb Saue Laululapse võistlusel
► Urmi Tõlgo osaleb informaatikaõpetaja lisaeriala täiendõppes