KOOLI INFO 22. – 28.08.2022
*
Infos võib tulla täiendusi ja muudatusi

Esmaspäev, 22.08
► 22.-30.08 jätkub täiendav õppetöö

Teisipäev, 23.08
► 11.00-15.00 töökoosolek
► 18.00 esimese klassi lastevanemate koosolek
► 10.00 – 13.15 Siiri Kliss osaleb koolitusel „Õppija dokumentatsiooni täitmine“

Kolmapäev, 24.08
► 10.00 töö ainesektsioonides (rahulolu uuringute kokkuvõtte tegemine)
► 9.00-12.30 Jaanus Kallion on Kernu koolis
► 13.00-15.00 Jaanus Kallion ja Helje Kala osalevad Sauel Virosofti personalihalduse koolitusel
► 15.00 Helje Kala osaleb Saue valla HEV koordineerijate infopäeval
► 15.00 – 15.45 kooli külastavad Tori kooli õpetajad

Neljapäev, 25.08
► 10.00 töökoosolek (2022/2023 Üldtööplaan)
► 8.00-20.00 Siret Saarniit osaleb Harjumaa loodusainete õpetajate väljasõidul
► 13.00 -17.00 Jaanus Kallion osaleb Saue Vallavolikogu istungil

Reede, 26.08
► 13.00-15.00 juhtkonna koosolek

 

KOOLI INFO 29.08 – 04.09.2022
*Infos võib tulla täiendusi ja muudatusi

Esmaspäev, 29.08
► 29.-30.08 jätkub täiendav õppetöö

Teisipäev, 30.08

Kolmapäev, 31.08
► 10.00 Õppenõukogu koosolek
Päevakord:

  1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise ja  klassikursust kordama jätmise otsustamine
  2. Vanema taotlusel koduõppe rakendamine
  3. 2021/2022 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, täiustamiseks ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale
  4. 2022/23 õa kooli üldtööplaani läbi arutamine ja  heakskiitmine
  5. Uue sekretäri valimine
  6. Õppekava muudatuste tegeminene

► 18.00Ääsmäe kooli hoolekogu  koosolek

Neljapäev, 01.09
Õppeaasta avaaktused. Bussid sõidavad erigraafiku alusel (koostamisel).

11.00 2.-8. klassi aktus
(õpilased ja klassijuhatajad kogunevad aula fuajeesse 10.50-ks)
Pärast aktust klassijuhatajatund
12.00 1. ja 9. klassi aktus
(õpilased ja klassijuhatajad kogunevad aula fuajeesse 11.50-ks)
Pärast aktust klassijuhatajatund

Reede, 02.09
► 13.00-15.00 juhtkonna koosolek