KOOLI INFO 22.– 28.01.2024

Esmaspäev, 22.01
Piret Tillo on puhkusel
22.-25.01 on Egne Korol õppepuhkusel
22-24. veebruaril spordi- ja robootikaringe ei toimu

Teisipäev, 23.01
► 6.-7. tund tööde vastamised (ruum 246)
23.01 on Piret Tillo õppepuhkusel

Kolmapäev, 24.01
► 11.05 poiste joonistamise võistlus Loksal

Neljapäev, 25.01
► 9.00-12.30 Pilliringi ja rahvatantsijate kontsertesinemine Varbola ja Kernu koolis
14.00-17.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla volikogu istungil
15.15 – 16.15 õpiring – koosõppiv vald (ruum 114)
1. poolaasta lõpp:
1. ja 2. klassile pannakse välja hinnangud,
2. ja 3. k.a poolaasta hinded

Reede, 26.01
08.30 juhtkonna töökoosolek
► Põhikooli lõpetaja teatab kooli juhtkonnale õppeaine, milles ta soovib sellel õppeaastal sooritada valikeksami

Laupäev, 27.01
► 10.30-17.00 TV 10 OS II etapp

Pühapäev, 28.01
► Piret Kunts osaleb Kalevi Võimlemispeo seminaril
► Eesti talvised karikavõistlused

► Head õpilased ja lapsevanemad!

Meie kooli õpetajad on liitunud õpetajate streigiga. Seoses sellega on 22.01-24.01.2024 õppekorralduses muudatused.
1.-4. klasside õppetöö toimub koolimajas, kehtib tavapärasest erinev tunniplaan. Pikapäevarühma töö toimub kõigil päevadel tavapärastel aegadel.
5.-9. klass on 22. jaanuaril distantsõppel. Kehtib tavapärasest erinev tunniplaan. Koolimaja on sel päeval avatud ja 5.-9. kl õpilastel on võimalik koolimajas iseseisvalt õppida.
23.-24. jaanuaril toimub 5.-9. klasside õppetöö koolimajas, kehtib tavapärasest erinev tunniplaan.

Klasside tunniplaanid edastame eKooli kaudu hiljemalt 19.01.2024.
Busside sõidugraafikud on tavapärased.

Õppe- ja kasvatustegevust puudutavates küsimustes pöörduda õppealajuhataja poole katri.buht@aasmaekool.ee, huviringide info huvijuhilt anu.linnamagi@aasmaekool.ee,  muudes küsimustes pöörduda direktori poole jaanus.kallion@aasmaekool.ee.

► Lp lapsevanemad! Seoses õpetajate streigiga on 22.-24. jaanuaril õppetöös muudatusi. Sellega seoses palume 5.-9. klassi lapsevanematel üle vaadata hommikusöögi, pikapäevarühma eine või huviringi paki ette tellimised ja need vajadusel tühistada.