KOOLI INFO 23.- 29.05.2022

Esmaspäev, 23.05

► Rahuloluküsitluste viimane päev
► 2.-3. tund + vahetunnid playbacki proovid aulas (kokkuleppel aineõpetajaga)
► 12.30 – 13.25 playback
Aulas on need klassid, kelle õpilased esinevad: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4, 5.A, 6.A, 7.A, 8.  Kui klass osaleb, siis võib ka minna vaatama. Teised on tundides.
► Peale Playbacki jätkuvad tunnid tunniplaani järgi

Teisipäev, 24.05
► 11.00 kogunemine aulas (5.- 9.klass)
► 12.05 kogunemine II korruse vahesaalis (1.-4. klass)
► 9. klassi lõpukell (1.-4. tund vastavalt tunniplaanile, edasi organiseeritud tegevus)
► 13.25-14.10 klassiõpetajate ainesektsiooni koosolek
► VEPA programmi tutvustab VEPA mentor Merit Lilleleht (ruumis 220)
►15.15-17.15 keemia ja füüsika konsultatsioon 8. klassile üleminekueksamiks
►16.00- 17.00 töökoosolek – Ääsmäe mängud (10. juuni spordipäev)

Kolmapäev, 25.05
► 9. klassi õpilastele vormistatakse hinded
► 10.45- 13.45 3. A klass õppekäigul Kadrioru kunstimuuseumis
► 8. klass valmistub üleminekueksamiks. Tunde ei toimu.
12.30 – 14.30 koolis on geograafia üleminekueksami konsultatsioon
► 25.-27.05 on Johanna õppepuhkusel
► 14.20 – 16.00 järelevastamine (ruumis nr 127, ajalooklass)

Neljapäev, 26.05
► 9.25 – 12.05 8. klassi üleminekueksam  (ruumis 127)
► 11.30- 14.10 Jalgrattaeksam (3 ja 4 klass) teooriaeksam (ruumis 209 ja 210), sõidueksam toimub mänguväljakul
► 12.30 – 18.00 Uno Palu auhinnavõistluste mitmevõistlused
► 13.00 – 18.00 Jaanus Kallion osaleb Saue Vallavolikogu istungil

Reede, 27.05
► 4. ja 5. tund kevadkontserdi (30.05) proov
► 12.30-14.10 9. kl eesti keele lõpueksami konsultatsioon (eesti keele klassis)
► 9.00 – 18.00 Uno Palu auhinnavõistluste mitmevõistlused
► Siiri Kliss osaleb Euroopa logopeedide katuseorganisatsiooni ESLA kongressil