KOOLI INFO 24.-30.05.2021
Kontaktõpe

Esmaspäev, 24.05
► 12.10 9. klassi selle õppeaasta viimane tund
► 13.25 – 15.00 järelevastamised ruumis

Teisipäev, 25.05
► 11.30-13.30 9. kl eesti keele eksami konsultatsioon
► 15.00 kooli renoveerimise töökoosolek
► 18.00 2021/2022 õppeaastal 1. klassi õpilaste vanemate koosolek Zoomis

Kolmapäev, 26.05
► 13.25 – 15.00 järelevastamised ruumis

Neljapäev, 27.05
► 8.30 juhtkonna töökoosolek
► 11.30-13.30 9. kl eesti keele eksami konsultatsioon
► 13.25-14.30 juhtkonna töökoosolek
► 14.30 – 15.30 õpetajate töökoosolek Teamsis
► 14.00-18.00 Jaanus osaleb Saue Vallavolikogu istungil
► Anu Linnamägi osaleb Vaikuseminutite koolitusel

Reede, 28.05
► 10.00-13.00 9. klassi eesti keele lõpueksam.
Komisjon: Siiri Jantson, Sirle Sillaste ja Riina Kink.
► 13.25 pilliringi esinemise filmimine (muusika klassis)
► Merle Laretei osaleb keraamika täiendõppes
► 16.00-17.00 Virve Õunapuu ajalootund õpetajatele