KOOLI INFO 28.09-4.10.2020

Esmaspäev, 28.08
► 10.00 Jaanus Kallion osaleb eelarve arutamise koosolekul
► 10.20 7. klassi matemaatika tasemetöö
► 11.05 õpilaste infos aulas osalevad õpilasesinduse liikmed ja 4.-9. kl klassivanemad
► 11.30 Jaanus Kallion osaleb kooli projekteerimiskoosolekul Sauel
► 12.10 – 15.00 6.B klassi õppekäik Nõmme Seiklusparki
► 14.20 KiVa koosolek huvijuhi ruumis

Teisipäev, 29.09
► 8.10 õpetajate info

Kolmapäev, 30.09
► 9.30 – 15.30 9. klassi õppekäik Tallinna Botaanikaaeda
► 14.00 – 15.00 veebiseminar „Koroonajuhtum koolis – isikuandmete töötlemine koroonakriisi ajal“
► 14.15 – 15.00 koostöö huvigruppidega töörühma koosolek (huvijuhi ruumis)
► 14.20 – 16.00 tööde järelevastamine

Neljapäev, 1.10
► 9.25 4. klasside matemaatika tasemetöö
► 14.15-15.00 õppe-ja kasvatustegevuse töörühma koosolek (ruum 111)

Reede, 2.10
► 13.25-15.05 loovtööde vormistamise kursus (2. kord)
► 13.00 juhtkonna töökoosolek
► 12.30 loovtööde teemade esitamise tähtaeg (8. kl, 9. kl 1 õpilane)