KOOLI INFO 29.08 – 04.09.2022

Esmaspäev, 29.08
► 29.-30.08 jätkub täiendav õppetöö
► 11.00 – 15.00 töökoosolek (2021/2022 õppeaasta kokkuvõte, 2022/2023 Üldtööplaani tegevuskava)
► Algab õpilaste vastuvõtu pikapäevarühma. Pikapäevarühma täpsem info ja töökorralduse alused

Teisipäev, 30.08
► 10.00- 13.00 juhtkonna töökoosolek

Kolmapäev, 31.08
Õppenõukogu koosolek
Päevakord
1. 2021/2022 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
3. 2022/23 õa kooli üldtööplaani  kinnitamine
4. Koduõppe rakendamise otsustamine vanema taotluse alusel
5. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja  klassikursust kordama jätmise otsustamine
6. Välisriigist tulnud õpilase klassinimekirja kinnitamise otsustamine
7. Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
► 18.00 Ääsmäe hoolekogu koosolek (ruumis 112)
Päevakord:
1. 2021/22 õppeaasta kokkuvõte
2. 2022/2023 õppeaasta üldtööplaan
3. Õppekava muudatused
4. Kohapeal algatatud küsimused

Neljapäev, 01.09
► Õppeaasta avaaktused. Bussid sõidavad erigraafiku alusel
11.00 2.-8. klassi aktus
(õpilased ja klassijuhatajad kogunevad aula fuajeesse 10.50-ks)
Pärast aktust klassijuhatajatund
12.00 1. ja 9. klassi aktus
(õpilased ja klassijuhatajad kogunevad aula fuajeesse 11.50-ks)
Pärast aktust klassijuhatajatund

Reede, 02.09
► Tunnid toimuvad tunniplaani alusel
► 13.00-15.00 juhtkonna koosolek

Esmaspäev, 05.09
► 18.00 -19.30 Huvitegevuse laat kooli aulas