KOOLI INFO 4. – 10.10.2021

Esmaspäev, 04.10
► 11.25 7.B klassi tasemetöö loodusõpetuses
► 13.25 7.A klassi tasemetöö loodusõpetuses
► 14.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla haridusjuhtide koosolekul
► 14.20 – 15.00 digitöörühma koosolek
► 14.25 KiVa koosolek klassijuhatajatele
► 3. kooliastme loovtöö teemade teatamine õppealajuhatajale

Teisipäev, 05.10
► Õpetajate päeva tähistamine:
1. tunni annab õpetaja,
2. – 4. tunni annavad 8. ja 9. klasside õpilased,
Alates 5. tunnist toimub õppetöö vastavalt tunniplaanile, v.a 8.ja 9. klass,
8. ja 9. kl õppetöö jätkub alates 6. tunnist
► 13.00 Jaanus Kallion osaleb kooli renoveerimise koosolekul

Kolmapäev, 06.10
► 9.15 õpilaste info 1. – 4. klassile (II korruse vahesaal)
► 14.00 – 15.30 Piret Tillo osaleb Avita kirjastuse infopäeval
► 14.20 – 16.00 järelevastamine ruumis nr 127 (ajalooklass)

Neljapäev, 07.10
► 10.00 õpilaste info 5. – 6. klassile (II korruse vahesaal)
► 12.00 – 15.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla haridusjuhtide grupisupervisiooni koolitusel
► 12.30 juhtkonna töökoosolek
► 15.10 õpetajate infominutid Teamsis

Reede, 8.10
► 13.00 juhtkonna töökoosolek
► 8.-9.10 Urmi Tõlgo osaleb koolitusel „Klassiõpetaja I kooliastmes“