KOOLI INFO 7.-13.06.2021

Esmaspäev, 7.06
► 7. – 11.06 viiakse läbi liiklusohutuse kontrolli
► 5.-8. kl õpilased toovad õpikud õp Piret Tillo klassi
► 11.20 – 13.00 9. klassi inglise keele konsultatsioon
► 13.00-14.00 õp Linda laululaste  proov ja lindistamine külakogu saalis
► 13.25 – 15.00 järelevastamised
► 14.00-17.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla haridusjuhtide koosolekul

Teisipäev, 8.06
► 8.25 – 19.00 Harjumaa TV 10 OS I-II etapp
► 12.00 aineõpetajad vormistavad perioodi- ja aastahinded
►  9.25 3. kl jalgratturite järeleksam
►11.20- 13.00 9. klassi inglise keele konsultatsioon
►12.30 9. klassi bioloogia eksami konsultatsioon
► 10.30 – 15.00 juhtkonna töökoosolek
► 15.00 kooli renoveerimise töökoosolek

Kolmapäev, 9.06
► 1.- 8. klassil toimuvad õppekäigud ja õuesõppetunnid koos oma klassijuhatajaga
► 10.00 – 13.00 9. klassi valikaine lõpueksam. Eksamikomisjon: Anu Ariste, Piret Tillo, Siret Saarniit, Kadri Sulp, Toomas Esvald, Anne Erikson
► 15.00 õppenõukogu Teamsis
► 17.00 – 21.00 Filter Temposari. Seoses Ääsmäe etapiga on alates kella 15.00st liikluskorralduse muudatused (https://aerobike.ee/temposari )

Neljapäev, 10.06
► 1.- 8. klassil toimuvad õppekäigud ja õuesõppetunnid koos oma klassijuhatajaga
► 8.30 juhtkonna töökoosolek
►9.00 Põhikooli inglise keele lõpueksami suuline osa. Eksamikomisjon: Anu Ariste, Piret Tillo, Riina Kink
► 14.00-16.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla hariduskomisjoni istungil
► 10.-11.06 Merle Laretei osaleb keraamika koolitusel

Reede, 11.06
► 8.45 – 9.30 1. -8. klassi lõpuaktus (klassides veebiaktusena)
►9.40 – 10.20 klassijuhatajatund
►10.20 koolilõuna 1. – 2. kl
10.25 3. – 4. kl
10.40 5.  -6. kl
10.45 7. – 8. kl
►10.50 õpetajad
► Pikapäevarühm alustab 10.30

1.-8. klassi suvevaheaeg 14. juuni – 31. august 2021

Eelinfo!
Võib ette tulla muudatusi

KOOLI INFO 14.-20.06.2021

Esmaspäev, 14.06
► 9.00 õppenõukogu
► 12.30 9. kl lõpuaktuse lavaproov

Teisipäev, 15.06
► 15.00 Põhikooli lõpuaktus külakogu saalis

► 15.00 kooli renoveerimise töökoosolek

Kolmapäev, 16.06

Neljapäev, 17.06
► 9.00 – 13.00 õppeaasta kokkuvõte

Reede, 18.06
► 9.00 – 15.00 õppeaasta kokkuvõte