Nädala info 01.-05.06.2020

Esmaspäev 01.06
► Videotundide tunniplaan on kooli kodulehel. Osaliselt jätkuvad kontaktõppe tunnid
► 10.00 – 14.00 kooli aula ees toimub 1. – 5. juunil õpikute, õpilaste kappide võtmete tagastamine. Võimalus on klassiruumidest, garderoobidest ja kadunud riiete hulgast isiklikke esemeid võtta
► 11.30 juhtkonna töökoosolek
► 12.00- 14.30 aktuse proovid/lindistused
► Spordiringi treeningud:
13.15 – 14.10 I grupp
14.20 – 15.15 II grupp
► 01.-10.06 on Jaanus Kallion puhkusel. Direktori kohusetäitja on Riina Kink.

Teisipäev 02.06
► 12.00 õpetajate videokoosolek
► Spordiringi treeningud:
13.15 – 14.10 I grupp
14.20 – 15.15 II grupp
► 14.00  9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine
► 17.00 – 20.00 Koolis tokmub õpikute, õpilaste kappide võtmete tagastamine.Võimalus klassiruumidest, garderoobidest ja kadunud riiete hulgast isiklikke esemeid võtta

Kolmapäev 03.06

► 10.00 – 14.00 õpikute, õpilaste kappide võtmete tagastamine.Võimalus klassiruumidest, garderoobidest ja kadunud riiete hulgast isiklikke esemeid võtta
► 12.30 juhtkonna töökoosolek
► 10.00 9. klassi lõpupeo koosolek
► 12.30 juhtkonna töökoosolek

Neljapäev 04.05
► 11.00 – 14.00 5.A klassi õppeaasta lõpu matk – piknik Männismäe lõkkeplatsil
► Spordiringi treeningud:
15.05 – 16.00 I grupp
16.00 – 17.00 II grupp
► 17.00 – 20.00 õpikute, õpilaste kappide võtmete tagastamine.Võimalus klassiruumidest, garderoobidest ja kadunud riiete hulgast isiklikke esemeid võtta

Reede 05.06
► 10.00 – 14.00 õpikute, õpilaste kappide võtmete tagastamine.Võimalus klassiruumidest, garderoobidest ja kadunud riiete hulgast isiklikke esemeid võtta
► 11.00 aineõpetajad panevad 1.- 9. klassi 3. trimestri ja õppeaasta kokkuvõtvad hinded ekooli
► 13.00 Õppenõukogu
1) 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
2) 1.-8. klassi õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine;
3) 1.-9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
4)  Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

► 14.30  1.- 8. klassi õppeaasta lõpuaktuse proov

Esmaspäev 08.06
► 12.00  1.- 8. klasside õppeaasta lõpetamine (veebiaktus).
Aktuse linki jagatakse ekoolis ja klassijuhatajate kaudu 6. juunil.

Neljapäev 11.06
► 17.00  9. klassi lõpuaktus
Aktus toimub kooli aulas ja on kutsetega.