E 07.03.2016
► 8.20 üldkogunemine
► 10.20 juhtkonna koosolek

T 08.03
► 8.15 õppenõukogu nr 3
Päevakord: Ääsmäe Põhikooli arengukava kinnitamine
► 13.25 Keila Kooli tutvustus 9. klassile
► 13.25 Laagri Kooli õpilaste loeng „Lähisuhte vägivald, kuidas ära tunda, kuidas end kaitsta” 8. ja 7. klassile loodusainete klassis

K 09.03


N 10.03
10.50-14.00 6. kl õppekäik Loodusmuuseumi
► 10.20- 13.30 2. kl mõistatuste ja 3. kl kõnekäändude päev
► 14.30 – 16.00 järelevastamised 3. klassis
► 16.00 – 18.30 4. klassi klassiõhtu
R 11.03
► 8.30 – 10.10 MUSE projekt 6.-9. klassi õpilastele
► Anu Ariste osaleb DKG Eesti aastakonverentsil Pärnus