E 10.03.14
► 8.20 Kogunemine (huvijuht Piret Kunts, õpilasesindus).
► Spordipäev (õpetaja Kristjan Küttis):
1.-2. tund – 4.-6. klass
4.-5. tund -1.-3. klass
7.- 8. tund – 7.-9. klass
►Direktor Jaanus Kallion ja õppealajuhataja Helje Kala osalevad Haridus- ja Teadusministeeriumis järelevalveametnike koolitusel.
T 11.03
► 10.10 Kogunemine – Vabariigi aastapäeva viktoriini autasustamine (õpetaja Terttu-Triin Tomusk).
18.00 – 21.00 Lastevanemate hoolekogu koosolek. Kohtumine Nissi Kooli lastevanemate hoolekoguga (lastevanemate hoolekogu esimees Kairi Sule).

K 12.03
► 8.30 – 16.00 Harjumaa koolidevahelised MV sisekergejõustikus (õpetaja Kristjan Küttis).
► 19.00-21.00 direktor Jaanus Kallion osaleb Ääsmäe külakogu koosolekul.

N 13.03
► 10.00 – 17.30 Direktor Jaanus Kallion osaleb Saue valla arengukava seminaril.

R 14.03
► Emakeelepäev (õpetaja Sirli Liiva).
L 15.03
► Kevadvaheaeg 15.-23. märts.