E 14.10.13
► 8.20 Kogunemine: selguvad parimad tordikavandite tegijad (direktor Jaanus Kallion, huvijuht Piret Kunts, õpilasesindus).
T 15.10.13
► Ääsmäe kooli MV krossijooksus (õpetaja Kristjan Küttis):
* 1.-3. klass peale kolmandat tundi
* 4.-6. klass peale neljandat tundi
* 7.-9. klass peale viiendat tundi

K 16.10.13
► Selguvad kooli parimad luuletajad (huvijuht Piret Kunts õpilasesindus).
► Õpilaste esinemine MTÜ Sügis üritusel (huvijuht Piret Kunts).
7. kl tervisekontroll + vaktsineerimine MMR ja B-hep (Kooliõde Reet Vinkel).

N 17.10.13
► Kokkuvõtete tegemine Ääsmäe kooli sünnipäevanädalast (huvijuht Piret Kunts, õpilasesindus).
► 12.30-14.10 1. klassi õppekäik kohalikku ettevõttesse Balsnack (õpetaja Helje Kala).
►17.00-18.30 praktiline loeng õpetajatele ja lastevanematele “Kuidas mõista vanusega seotud erinevusi kasvatuses ja lahendada oskuslikumalt probleeme” (koolitaja Tiina Naarits-Linn).
► 19.00 – 20.15  kooli lastevanemate üldkoosolek (direktor Jaanus Kallion , külalislektor Tiina Naarits-Linn, lastevanemate hoolekogu):
*  loeng “Lapse toetamisest tema raskuste korral – varajane märkamine ja lahendusi pakkuv toetamine”  lektor Tiina Naarits-Linn
*  lastevanemate hoolekogu kinnitamine
*  koosolekul algatatud küsimused
► 18.35-19.00 5. klassi lastevanemate koosolek

R 18.10.13
► MUS-E projektipäev (õpetaja Tiina Selke, Tallinna Ülikooli muusikatudengid):
*  8.30-10.10 töötoad 1.-4. klassi õpilastele
*  10.20-11.05 klassijuhataja tund
► 5.-9. klassil toimuvad kolm esimest tundi vastavalt tunniplaanile.
11.25-12.10 klassijuhataja tund.
19.-27.11.2013 sügisvaheaeg