E 16.09
► 8.20  kogunemine: õpilaste õnnitlemine, tunnustamine, õpilasesinduse valimistel osalevate kandidaatide tutvustamine (õppealajuhataja KTHelje Kala, õpilasesinduse koordineerija Anu Ariste).
15.00-17.00 Õpetaja Siret Saarniit osaleb e-tunni programmi kursusel kirjastuses Avita.
T 17.09
14.00-17.00 Direktor Jaanus Kallion osaleb Harju Koolijuhtide ühenduse koosolekul.
K 18.09
► Peale kolmandat ja neljandat tundi toimuvad õpilasesinduse OMA RIIK uute liikmete valimised (direktor Jaanus Kallion).
► 11.25-14.15 toimub 4. klassi õppekäik Tallinna Tähetorni.
N 19.09
9.25 Juhtkonna koosolek (Direktor Jaanus Kallion).
9.30-17.00 Õppealajuhataja KT Helje Kala osaleb koolitusel „Käitumise ja hoolsuse hindamine kujundava hindamise valguses”.
► 13.00 Õpetaja Liina Tamm osaleb Harjumaa algõpetuse õpetajate ainesektsiooni koosolekul.

R 20.09
► 9.15-10.45  5. klass osaleb Keilas Jõesaarel loodusmängus (õpetaja Siret Saarniit).
►10.00-16.00 õpilased osalevad Haapsalus Lääne-Harju-Hiiu sõpruskohtumistel kergejõustikus (õpetaja Kristjan Küttis).
L 21.09
► 12.00-14.30 Õpilased osalevad Saue valla sügisjooksul Laagris (õpetaja Kristjan Küttis).