E 17.03.14
► 14.00- 17.00 HEV koolituse 2. osa toimub Saue valla Kultuurikeskuses (Saue vald).

T 18.03.14

►10.00 Töökoosolek:
3. veerandi kokkuvõtte õppe- ja kasvatustegevuses ja uute tegevuste planeerimine, loovtööde vormistamine, õppekirjanduse vormistamine, 4. veerandi üldtööplaani arutelu.
►Direktori infotund.
K 19.03.14
► Õpetajate töökavade täiendamine
N 20.03.14
►  Õpetajate töökavade täiendamine
R 21.03.14
►  10.00 õpetajate koolitus “Töö õpiraskustega õpilastega” (Ruuda Lind, Irja Rebane, Käddi – Kärt Kuurmann).