Nädala info 22. – 28.04.2019

Esmaspäev 22.04
Õpilastel 4. vaheaeg (22.-28.04.19)
► 21.-23.04 9. klassi lõpuekskursioon Peterburgi.
► 22.-23.04 Merike Raudkivi osaleb Draamaõpe koolitusel – õppija arengu toetaja LAK-õppes” 1.sessioonil.
► Kristel Kalpus osaleb koolitusel ”Miks lapsed käituvad nii nagu nad käituvad?”

Teisipäev 23.04

► Merle Laretei osaleb koolitusel „Iga algus on raske…aga põnev“.
► Diana Teder osaleb koolitusel ”Algastme koolitus – 1.klassis”.
► 10.00 töökoosolekud: reaalainetepäev, mk inglise keele päev Ääsmäe koolis, kujundav hindamine.
► 12.00 õpetajate töökoosolek

Kolmapäev 24.04

► 9.30 – 11.30 Ääsmäe õpetajad on Nissi koolis.
► 10.00 töökoosolek mälumängu ettevalmistamiseks.
► 10.30 -16.00 Siret Saarniit osaleb Teletornis õpetajate infopäeval (näitus “GEENIAALNE”).
► 24.-26.04 Tiina Selke osaleb TLÜ koolitusel Malmös.

Neljapäev 25.04
► 13.00-17.00 Jaanus Kallion osaleb Saue Vallavolikogu istungil.
► 25.-26.04 Piret Tillo Osaleb koolitusel“ CLIL and ELT: Changing English, Changing Content“

Reede 26.04
► Enesetäiendamise päev.