E 24.02
► Riiklik püha
T 25.02
► Seose Eesti Vabariigi piduliku kontsertiga koolis, toimub hommikul viis ainetundi.
► BUSSIDE SÕIDUGRAAFIK MUUDETUD!
Buss väljub kell 13:40 Äämäe kooli juurest marsruudil Äämäe -Tuula – Keila – Valingu – Jõgisoo – Voore – Maidla – Jõe infotahvel
Õhtuseid bussiringe ei toimu.
► 25. veebr – 08. märts toimub Pranglimise III etapp.
► 8.30 – 10.10 Õhtuse etenduse peaproov aulas.
Buss kontsertile väljub orienteeruvalt kell 16:00 marsruudil Maidla (16:00) – Voore (16:25) – Jõgisoo (16:35) – Valingu (16:45)  – Keila (16:50)  – Tuula (16:55)  – Ääsmäe (17:10).
► 18.00 VABARIIGI AASTAPÄEVA PIDULIK KONTSERT (huvijuht Piret Kunts, õpetaja Linda Kardna).
Õhtul, peale kontserti, väljub buss orienteeruvalt kell 19:40 marsruudil Ääsmäe (19:40)  – Tuula (19:50)  – Keila (19:55)  – Valingu (20:05)   – Jõgisoo (20:15)  – Voore (20:20)  – Maidla (20:40).
K 26.02
► 11.50 – 15.30 8. klasside geograafia teemapäeva (teemaks geoinfosüsteemid) Laulasmaa koolis (õpetaja Siret Saarniit).
N 27.02
11.00  3. klasside õpioskuste olümpiaad Saue Gümnaasiumis (õpetaja Merle Laretei).
► 8.30 – 15.00 Tähelepanu, start ! (1.-5. klassi õpilased, õpetaja Kristjan Küttis).
►12.20-12.30 Vabariigi aastapäeva mälumäng aulas (õpetaja Terttu-Triin Tomusk).
► 14.15 – 14.45 9. klassi kutsesuunitluse tund – Noarootsi Gümnaasiumi tutvustus (külalisesineja).
► HEV koordineerija Helje Kala osaleb üle – eestilisel hariduskonverentsil „HEV 30 Kadrina keskkoolis”.
R 28.02
► 11.05 Üleriigilise 4., 5. ja 6. klassi matemaatikaolümpiaadi  Harjumaa  voor  Maardu  Gümnaasiumis (õpetaja Liina Tamm, Piret Kunts).
L 01.03
► 10.00 Üleriigilise  kunstiolümpiaadi  Harjumaa  voor  Jüri  Gümnaasiumis (õpetaja Anne Erikson).
19.00 – 00.00 Külakogu üritus aulas (Ääsmäe külakogu).
P 02.03
► 17.00 – 00.00 Pereklubi (Ääsmäe noortekeskus).