E 25.03.13
► 8.20 kogunemine (juhiabi Helje Kala, õpilasesindus)
10.20 juhtkonna koosolek (direktor Jaanus Kallion)
T 26.03.13

K 27.03.13
14.00-16.00 Õpetaja Siret Saarniit osaleb maakonna loodusainete ainesektsiooni koosolekul.
►19.30 Ääsmäe Põhikooli lastevanemate hoolekogu külastab Nissi kooli (Lastevanemate hoolekogu).
N 28.03.13
► 8.00-16.00 Eesti MV Saalihokis U-19 vanuseklassile (finaal, treener Jaanus Kallion).
► 9.15 kogunemine- Priiuse Põlistamise Päev (õpetaja Terttu-Triin Tomusk)
►9.20-12.30 Kõnekäändude päev Harjumaa koolide III klassidele. Mõistatustepäev Harjumaa koolide II klassidele (Õpetaja Merle Laretei).
► 10.20 – 11.35 Üleriigiline matemaatikavõistlus „Känguru” (3.-9. klasside esindajad, juhiabi Helje Kala).
► 11.00-14.30 Harju maakonna inglise keele päev  „HAPPY  EASTER“ 3. klassi õpilastele (Õpetaja Anu Joon).
R 29.03.13
► Suur Reede