E 26.11
► 8.20 kogunemine (juhiabi Helje Kala, õpilasesindus)
10.10 juhtkonna koosolek: sisehindamine (direktor Jaanus Kallion)
T 27.11
► 8.00-15.00 Harjumaa koolidevahelised rahvastepallivõistlused Kehras
(3. kl poisid, õpetaja Kristjan Küttis)
K 28.11
► 14-20.00  TV 10 Olümpiastarti Tallinnas (õpetaja Kristjan Küttis)
► 14.00-16.00 Inglise keele teemapäev Kurtna koolis (õpetaja Anu Ariste)
N 29.11
15.00-17.00 Direktor Jaanus Kallion osaleb maavalitsuses koolidirektorite infotunnis.
► Õpetaja Anne Erikson on kodundusõpetajate täiendkoolitusel. Kodundusklassi sisustamine.
R 30.11
► Kadripäeva üritus: Playback (õpilasesindus)
► 8.30-12.00 Harjumaa koolidevahelised mv ujumises
(Keilas õpetaja Kristjan Küttis)
Õpetaja Anne Erikson on kodundusõpetajate täiendkoolitusel. Kodundusklassi sisustamine.
► Õpetaja Terttu-Triin Tomusk on TÜs tasemeõppes
P 02.12
16.00-18.00 Advendikontsert Laagri koolis.
Esinevad Maarja-Liis Ilus ja Peeter Rebane ning Ääsmäe ja Laagri kooli lapsed.