Esmaspäev 3.09
► Õpilaste infod:
9.15 (5.- 9. kl II korruse vahesaalis)
10.10 (1.- 4. kl II korruse vahesaalis)
► 12.30 juhtkonna koosolek
Teisipäev 4.08
► 8.00 õpetajate info

Kolmapäev 5.08

► 13.00-17.00 Helje Kala osaleb Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse, Haridusameti ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse infopäeval koolide HEV koordinaatoritele
► 18.30 – 19.30 Ääsmäe Põhikooli huvitegevuse laat
► 19.00 lastevanemate hoolekogu koosolek
Neljapäev 6.08
► 13.25 loovtöö infominutid 8. klassile
► 14.20-15.15 Vaikuseminutite projekti inimeste kohtumine 8. klassis tunde andvate aineõpetajatega
► 15.15 – 16.00 töökoosolek (töökorralduse reeglid Ääsmäe Põhikoolis, dokumentatsioon)
► 13.00-17.00 Helje Kala osaleb Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse, Haridusameti ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse infopäeval koolide HEV koordinaatoritele
Reede 7.08
► 13.15- 17.45 Vaikuseminutite TÕK 3. õppepäev