E 29.10.
► 8.20 Toimub üldkogunemine (direktor Jaanus Kallion, Õpilasesindus)
► 10.20 Juhtkonna koosolek (direktor Jaanus Kallion)
► Ettelugemise päev 1.-3. klasside õpilastele Ääsmäe raamatukogus
► 1. kl klassiõhtu „Raamatutegelaste pidu” (õpetaja Mariina Kirspuu)
T 30.10.
► Logopeedi tunde ei toimu.
28.okt-3.nov logopeed Siiri Kliss osaleb koolitusel “How to teach languages with the narrative format approach” (Itaalia Ariccia)
►13.25 klassiõpetajate töökoosolek –uue õppekirjanduse tellimine (raamatukoguhoidja Piret Tillo)
K 31.10.
► 8.00-16.30 „Tähelepanu, Start!” alagrupivõistlused Paides (õpetaja Kristjan Küttis)
► 8.30 9. klassi õpilaste tervisekontroll (kooliõde Reet Vinkel)
N 01.11. 
►Logopeedi tunde ei toimu
►8.00-15.00 Harjumaa koolidevahelised rahvastepallivõistlused Kiilis (õpetaja Kristjan Küttis)
►10.00-16.15 Õppenõukogu sekretär Liina Tamm osaleb täiendkoolitusel „Kooli õppenõukogu otsuste ja protokollide korrektne vormistamine”
R 02.11.
►2.-4. nov Õpetaja Anu Ariste osaleb Naiskoolitajate Ühingu DKG Euroopa Foorumi komitee koosolekul Hollandis