Esmaspäev 19.06.2017
► Töötajate väljasõit. Õppeaasta kokkuvõtte tegemine

Teisipäev 20.06
► Töötajate väljasõit
Kolmapäev 21.06
► 9.00 õppenõukogu
Päevakord:
1. 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
2. Põhikooli lõpetamise otsustamine
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

Neljapäev 22.06
► 15.00 9. klassi lõpuaktus