Lp lapsevanemad, vilistlased ja külalised!

► Täname kõiki osalejaid. Tagasi kooli 2020 nädala kokkuvõte 
Link fotokroonikasse 

► Ääsmäe Põhikool kutsub taaskord lapsevanemaid, vilistlasi ja külalisi osa saama meie igapäevasest koolielust. “TAGASI KOOLI” on projekt, mis on meie majas kestnud juba mitmeid aastaid. Sel nädalal ootame  tundi andma ja oma kogemusi jagama tegusaid inimesi väljaspoolt kooli.
Külalisõpetajate tunnid võimaldavad muuta koolielu mitmekesisemaks, aitavad rikastada õpilaste maailmapilti uute teadmiste ja kogemustega erinevatest eluvaldkondadest. Samuti on 8. ja 9. klassi tundidesse oodatud meie vilistlased, kes saavad jagada oma kogemusi edasistest õpingutest.

Elevust ja positiivseid emotsioone on jagunud alati nii õpilastele kui ka külalistele.

Seoses sellega pöördume teie poole sooviga anda Ääsmäe Põhikoolis üks vahva koolitund, kus räägiksite oma tööst või hobist. Miks mitte proovida anda üks ainetund? Tunni võib läbi viia teie poolt valitud aines ning vanuserühmas. Samuti on teretulnud õpitubade korraldamine.

Soovime kõigile julget pealehakkamist ning ootame mõtteid ja ettepanekuid tunni teema ja soovitava tunni aja kohta e-posti aadressile riina.kink@aasmaekool.ee, samuti võib ka otse võtta kontakti aine- või klassiõpetajaga (soovitavalt 16. jaanuariks).

Tunnid toimuvad 20.–24. jaanuaril 2020.a .

Kohtumiseni koolis!

Riina Kink
Ääsmäe Põhikooli õppealajuhataja