Väljavõte Ääsmäe Põhikooli kodukorrast:

Ametlik suhtluskeskkond õpilaste ja lastevanematega on eKool.
eKoolis on info õppetegevuse kohta.
Õpilasel ja vanemal (tema seaduslikul esindajal) on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta ning tutvuda antud hinnangutega ekooli vahendusel …

JUHENDID:

uue kasutaja lisamine https://wiki.ekool.eu/index.php/Uue_kasutaja_lisamine

Pärast eKooli registreerimist tuleb taotleda ligipääsu enda/oma lapse andmetele. Selleks otsige “Koolide otsingust” üles lapse kool ja esitage taotlus ligipääsu saamiseks  andmetele.

eKooli abi https://wiki.ekool.eu/index.php/EKool_Wiki

 

Igale õpilasele on kooli palvel ja  Saue valla IT-toe poolt loomisel kooli  e-posti aadress kujul eesnimi.perekonnanimi@aasmaekool.ee
Selle valmimisel on õpilastel hea võimalusel  luua eKooli kasutajakonto, kasutades kooli e-posti aadressi. Hetkel on see alles teostamisel.