Eksamid

VIII klassi üleminekueksam:
üleminekueksami valiku  teeb õpilane
16. märtsiks 2018. a.
Eksam toimub 30.05.2018

Loovtöö III kooliastmes
Loovtöö  koostamise ja läbiviimise kord 

IX klassi lõpueksamid:
eesti keel  – 1. juuni 2018. a
matemaatika – 8. juuni 2018. a
valikaine – 13. juuni 2018. a
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta … kuupäevaks.