KONTAKTID

Aadress:

Ääsmäe Põhikool
Kasesalu 16
Ääsmäe 76402
Saue vald
Harjumaa
(ühistransporti kasutades saab meile Harutee bussipeatusest)

Kontaktid:

direktor Jaanus Kallion: 53 491 082
jaanus.kallion@aasmaekool.ee

õppealajuhataja Riina Kink 53 625 697
riina.kink@aasmaekool.ee

juhiabi Helje Kala 53 450 497
helje.kala@aasmaekool.ee

õpetajate tuba 60 86 142

        öövalve 60 34 063

söökla 58 545 995

Ääsmäe piirkonna haldustööline Boriss Teder 51 940 310

Arveldusarve

Saue Vallavalitsuse arveldusarved:
Swedbank          EE532200001120155821
SEB pank           EE781010220028782015

Saaja nimi: Ääsmäe Põhikool (Saue Vallavalitsus)
Reg kood: 75012452

Maksja: Saue Vallavalitsus
Reg. kood 77000430

Tehingupartneri kood: 152101

e-post:  kool@aasmaekool.ee

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus

Ääsmäe koolil on üldine infolist, mille kaudu saadame iganädalase kooli info ja vajadusel ülekooliliselt olulist infot. Sama info on kajastatud ka kooli kodulehel ja e-koolis.  Liitumiseks saatke sooviavaldus aadressil siret.saarniit@aasmaekool.ee