daily-logo

► BRE tutvustav info ning koolilõuna ja koolieine toiduraha maksmise kord Ääsmäe Põhikoolis (hinnad on muutunud, info täiendamisel) Hinnad: hommik  –  0.40 €, lõuna   –   1.29  €, pikapäevaeine – 0.90 €.

► Hommikusöögi avaldus

► Isikuandmete töötlemise kord (toitlustaja Baltic Restaurants Estonia). Eesmärk: sätestada ettevõtteülesed protseduurireeglid laste terviseandmete turvalise töötlemise tagamiseks. Isikuandmete töötlemise kord on meie kodulehel siin.

► Koolitoidu pakkuja Baltic Restaurants Estonia koolidele suunatud ajaleht „Daily Sõnumid“.

►  Infokiri kartulitest ja nende töötlemisest.

►  Koolilõuna menüüd.