Ääsmäe Põhikool on omanäoline kool, kus väärtustatakse head taset kõigis õppeainetes, toetutakse traditsioonidele, lähtutakse vaimsusest, koostööst, loovusest ja innovaatilisusest. Ääsmäe Põhikool on heade sportlike saavutuste, tugevate rahvatantsutraditsioonide, pärimuskultuuriõppega kool.
Kool asub Saue vallas, Tallinna piirist kõigest 15 km kaugusel. Kiiresti arenev väike linnalähedane maakool, kus õpib ligi 200 õpilast.

Ääsmäe Põhikool ootab oma kooliperre: 

► PSÜHHOLOOGI (0,6 ametikohta)
Täpsem info

► PIKAPÄEVARÜHMA ÕPETAJA
► ÕPIABI ÕPETAJA
► KLASSIÕPETAJA (asendusõpetaja)
► KLASSIÕPETAJA (1,0)
► ERIKLASSI ÕPETAJA (1,0)
► EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA
► FÜÜSIKA ÕPETAJA (0,33)

Täpsema info ja kuulutused leiate SIIT!