Ääsmäe Põhikool kuulutab välja konkursi
abiõpetaja (1,0)
ametikoha täitmiseks.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Palume  avalduse, elulookirjelduse ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
20. veebruariks 2020

aadressil riina.kink@aasmaekool.ee

Lisainfo telefonil 5362 5697