Ääsmäe Põhikool on tore väike maakool Tallinnast 28 km kaugusel.

Otsime oma meeskonda toredaid ja tegusaid kolleege.

Kuulutame konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • eesti keele ja kirjanduse õpetaja 6. ja 7. klassile (0,4 ametikohta) 9 tundi
  •  abiõpetaja (4. klassile) (1,0 ametikohta) 21 tundi

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Palume  avalduse, elulookirjelduse ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata

aadressil riina.kink@aasmaekool.ee

Lisainfo õppealajuhataja telefonil 5362 5697