Vabad töökohad

Ääsmäe Põhikool on tore väike maakool Tallinnast 28 km kaugusel.
Ootame uuest õppeaastast (2018/19) oma meeskonda rõõmsameelseid ja tegusaid kolleege.

Kuulutame konkursi järgmistele ametikohtadele:
* klassiõpetaja  (0,62 ametikohta) 3. klass  13 tundi (asendusõpetaja)
* klassiõpetaja (0,62 ametikohta) 4. klass   13 tundi
* loodusainete õpetaja  (0,29 ametikohta) 7.-9. klass  6 tundi  (füüsika 4 tundi, loodusõpetus 2 tundi)
* eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0 ametikohta) 22 tundi
* väikeklassi õpetaja (0,86 ametikohta) 18 tundi

Lisaks pakume:
* matemaatikat   II-III kooliaste 4-9 tundi
* eesti keelt ja kirjandust II kooliaste 5-10 tundi
* inglise keelt I-II kooliaste 3-8 tundi
* robootika- ja  teadusringi  4 tundi

Palume  avalduse, elulookirjelduse ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
aadressil jaanus.kallion@aasmaekool.ee

Lisainfo telefonil 5349 1082