Ääsmäe Põhikoolis on kõik õpetajate töökohad täidetud.