VASTUVÕTT KOOLI

Vastuvõtt Ääsmäe Põhikooli 1. klassi

28.mai 2018 kell 18.00 toimub  koosolek septembris 2018 kooli tulevate laste vanematele.

Avalduste vastuvõtt 1. klassi 2018/2019  õppeaastaks toimub kevadel kuni 31.05.18.
Avaldusi saab esitada  paberkandjal.
Paberkandjal avaldusi võetakse vastu tööpäeviti 8.00- 17.00.
Avalduse blankett ja ankeet on saadaval:  Word  ja  PDF

Avaldusi võetakse kohe vastu, lisadokumente saab tuua ka hiljem.
Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem lisaks täidetud avaldusele:
1. kooli sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistuse);
2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
3. tervisekaardi olemasolul selle kinnitatud väljavõtte;
4. lasteasutusest saadud koolivalmiduse kaardi juhul, kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses;
5. võimalusel 1 dokumendifoto.

Täiendav info tel 53 625 697.

Eelkooli info avaneb siit