30.01-03.02.2023 toimus Ääsmäe Põhikoolis järjekordne „Tagasi Kooli!“ nädal, mille raames andis meie kooli 1.-9. klasside õpilastele tunde 12 külalisõpetajat.

Külalisõpetajatena astusid õpilaste ette nii lapsevanemad, vilistlased kui ka muidu põnevad inimesed. Kokku anti 26 tundi, mille teemad olid mitmekesised ja andsid õpilastele mõtlemisainet ka edaspidiseks ja olid ehk nii mõnelegi õpilasele inspiratsiooniallikaks. Külalised rääkisid õpilastega maitsemeelest ja kalade elust, tutvustati uuemat eesti lastekirjandust ning valmistati küpsiseid. Teise ja kolmanda kooliastme õpilastele räägiti e-sigarettidest – millistest ainetest need koosnevad ning kuidas need ained mõjuvad inimesele. Muuhulgas said õpilased teada, millega tegeleb tõlkija, noorsootöötaja ja assistent. Kätt sai proovida ka esmaabi andmises ning tutvuda sukeldumise maailmaga. Kolmandale kooliastmele räägiti haridustee jätkamisest ja kutsevalikutest ning töötamisest rahvusvahelistes projektides ja erinevates kultuuriruumides. Lisaks said õpilased tutvuda jalgpalluri igapäevatööga ja Altai looduse ning sealse elu-oluga.  

Meie külaliste sõnum õpilastele oli, et õppimine on see, mis elus edasi viib ning kindlasti tuleb seada endale eesmärke, mille poole liikuda. Usume, et „Tagasi Kooli!“ koolitunnid tugevdavad kooli ja kogukonna koostööd, avardavad õpilaste silmaringi ning aitavad kaasa läbimõeldud karjäärivalikute tegemisele tulevikus. 

Täname koolipere poolt kõiki külalisõpetajaid: Annmarii Hakkaja, Kersti Jürimaa, Tarmo Toomepuu, Imbi Tigasson, Kalju Metsküla, Inga Sepp, Annemai Mägi, Liisa Träss, Ernest Agyiri, Maio Parv, Jekaterina Gritskova, Piret Saartee ja Maarja Pennar. 

Südamlik tänu kõigile, kes osalesid meie kooli „Tagasi Kooli!“ nädala koolitundides ja ootame teid ikka Tagasi Kooli!