Täname kõiki, kes aitasid kaasa
2014. aasta heategevusliku
jõululaada õnnestumisele.  

Sel aastal koguti õpilaste õppekäikude toetuse fondi 
1458,22 eurot.