► … .09.16  Harjumaa 6. klassi õpioskuste olümpiaadil saavutas 6. klassi 5-liikmeline võistkond 5 koha (25-st). Võistkonda kuulusid: Brita Männaste, Gerli Peet, Kelli Puhm, Laura Tikka, Mia Emilia Rõõmusaar. Juhendas Riina Kink.
► 10.12.2016 Üleriigilise geograafiaolümpiaadi Harjumaa voorus
saavutas Keity Kannel (8.klass) 14. koha 44-st osalejast. Lisaks osalesid olümpiaadil 7. klassist Liisa Tikka ja 8. klassist Annika Sõelsepp.  Juhendaja õp Siret Saarniit.
► 30.01.2017 Üleriigilise emakeeleolümpiaadi Harjumaa voorus
saavutas Lisanna Jürimaa (8.klass) 9. koha 49-st osalejast. Lisaks osalesid olümpiaadil 7. klassist Anna-Liisa Hamižanov, Liisa Tikka ja Urmet Neem ning 8. klassist Anette Kõu. Juhendaja õp Siiri Jantson.

► 04.02.2017 Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi Harjumaa voorus
saavutas 6. klasside arvestuses Kelli Puhm 2. koha ja Brita Männaste 8. koha 30-st õpilasest.
7. klasside arvestuses saavutas Liisa Tikka  4. koha 61-st.  Lisaks osalesid olümpiaadil Laura Tikka (6.kl), Elena-Kairi Mets (8.kl) ja Kenu Kuusik (9.kl). Juhendaja õp Siret Saarniit.
► 07.02.2017 Üleriigilise 7.-9.kl matemaatikaolümpiaadi Harjumaa voorus saavutasid:
7. klasside arvestuses Liisa Tikka  20 koha 34-st ja 8. klasside arvestuses Sergei Grjadov 20. koha 39-st õpilasest. Juhendajateks õp Helene Arula ja Piret Kunts.
► … Üleriigilise inimeseõpetuse olümpiaadi Harjumaa voorus  saavutas
8. klasside arvestuses Elena-Kairi Mets … koha 33-st õpilasest. Juhendajateks õp Piret Tillo.
► 10.03.2017 Üleriigilise 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi Harjumaa voorus saavutasid:
Priidik Kiilberg (5. kl) 10. koha 62 õpilase hulgas, juhendaja õp Piret Kunts;
Brita Männaste (6. kl) 30. koha 62 õpilase hulgas, juhendaja õp Helene Arula.