► … .09.17  Harjumaa 6. klassi õpioskuste olümpiaadil saavutas 6. klassi 5-liikmeline võistkond … koha (..-st). Võistkonda kuulusid: … Juhendas …
► 13.12.2017 Üleriigilise geograafiaolümpiaadi Harjumaa voorus
saavutas Kelli Puhm (7.klass) 4. koha 34-st osalejast. Lisaks osalesid olümpiaadil 8. klassist Liisa Tikka (17/36) ja 9. klassist Keity Kannel (20/31).  Juhendaja õp Siret Saarniit.
► 20.01.2018 Üleriigilise füüsikaoümpiaadi Harjumaa voorus
osales olümpiaadil 8. klassist Liisa Tikka.
► 26.01.2018 Üleriigilise emakeeleolümpiaadi Harjumaa voorus
osalesid olümpiaadil 7. klassist Mia Emilia Rõõmusaar, Kelli Puhm,  8. klassist Anna-Liisa Hamižanov, Liisa Tikka. Juhendaja õp Siiri Jantson.

► 03.02.2018 Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi Harjumaa voorus
saavutas 7. klasside arvestuses  Brita Männaste 9. koha 41-st õpilasest, Kelli Puhm 14. koha ja Laura Likka 21.
8. klasside arvestuses saavutas Liisa Tikka  23./55-st ja 9. klassist Renata Kiilberg 26./43-st. Juhendaja õp Siret Saarniit.
► 07.02.2018 Üleriigilise 7.-9.kl matemaatikaolümpiaadi Harjumaa voorus osalesid:
7. klassist Brita Männaste, 8. klassist Violette Tahk ja 9. klasside arvestuses Sergei Grjadov.  Juhendajateks õp Helene Arula ja Piret Kunts.
► … Üleriigilise inimeseõpetuse olümpiaadi Harjumaa voorus  saavutas
… koha …-st õpilasest. Juhendajateks õp Piret Tillo.
► … Üleriigilise 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi Harjumaa voorus saavutasid: