► Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul tunnustas
Ääsmäe kool „Tähekesega“ järgmiseid õpilasi (15.02.17)
Jaagup Sule
Joonatan Jürimaatäheke
Kelli Puhm
Laura Tikka
Gerli Peet
Brita Männaste
Liisa Tikka
Anette Kõu
Lisanne Nurk
Grete Võrno
► Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul
tunnustatati  Saue valla vapimärgiga Helje Kala
 ja tänukirjaga Kristjan Küttist.