Vaimse tervise töötuba 5. klassile

Oktoobris tähistatakse rahvusvaheliselt vaimse tervise kuud. Selle raames viisime Tallinna Ülikooli tervisejuhi eriala tudengitena läbi vaimse tervise töötoa Ääsmäe kooli 5. klassi õpilastele.

Töötoa eesmärk oli anda teadmised mõistmaks, et hea vaimne tervis on erinevate eluraskuste ja igapäevaeluga toimetulekus võtmetähtsusega – see mõjutab oluliselt meie heaolu ja toetab elus hakkamasaamist. Hea vaimne tervis soodustab paremat toimetulekut koolis ning võimekust hoolitseda ka parema füüsilise tervise eest.

Koos õpilastega mõtestasime, mis on vaimne tervis. Rääkisime vaimse tervise vitamiinidest ja nende tähtsusest. Arutlesime, kui oluline on meie vaimsele tervisele näiteks piisav uni, tervislik toitumine, igapäevane liikumine ja head suhted sõpradega.

Peatusime ärevuse ja muretsemise teemadel – mis tunded need on, miks need võivad tekkida ning õpilased tõid näiteid enda isiklikust kogemusest.  Käsitlesime ka üksildustunnet ja seda, et see tekitab kurbust.

Tegime koos õpilastega läbi mõned lihtsad harjutused, mis on abiks ärevuse ja muremõtetega toime tulemisel ning mida saab kergesti igapäevaelus edaspidigi rakendada.

Õpilased mõtlesid aktiivselt kaasa, osalesid aruteludes ja andsid tunni osas väga positiivset tagasisidet, millest võime järeldada, et teema läheb neile korda.

Nele Sisas ja Kairi Sule
Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži
tervisejuhi eriala 2. kursuse tudengid

30.11.2022