10.juunil toimub Ääsmäe koolis 1. – 9. klassi õpilastele suunatud ohuennetuspäev  

Ohuennetuspäeva viib läbi Ääsmäe kool ja seda toetab Eesti kaitseväe kooseisu kuuluv õhuvägi oma parameedikute ja päästjatega. Ürituse korraldajaks ja vastutavaks on Rene Rässa Kaitseressursside Ametist.
Ohutuspäeva eesmärgiks on õpetada lastele ära tundma ja ennetama ohuolukordi ning õigesti käituma ohuolukordades. Lisaks õpetatakse lapsi andma vajadusel ja oma pädevuse piires esmast abi tekkinud olukordades.
Õpe toimub kahes osas. Esmalt 7. juunil toimub koolis koolituspäeva briifing (üks koolitund) kooli aulas, kus antakse õpilastele koolituspäevaks vajalikud eelteadmised ja koolituspäev ise toimub 10. juunil. Koolituspäev koosneb seitsmest õpitoast ja koolitus toimub ringkoolituse korras. Päev algab 8.30 ja lõppeb ca 15.30

Õppeteemad (gruppide/töötubade numbrid ja alustavad klassid):

  1. Õues – tuleohutus (kuidas käituda tulekahju korral). 1.a ja 1.b klass
  2. Õues – veeohutus ja uppumine (peamised juhised, kuidas õnnetusi vältida ja mida teha, kui on õnnetus juhtunud). 2. ja 6. klass
  3. Klass nr 112 – ohuolukorra ära tundmine ja abi kutsumine (kõne 112, täiskasvanu abi palumine ja abi organiseerimine). 3.a ja 3. b klass
  4. Klass nr 111 –  ohtlike seisundite ära tundmine ja käitumine nende puhul (insult, infarkt, mürgistus, päikesepiste jne). 4.a ja 7.a klass
  5. Noortekeskuses – traumad ja käitumine traumade puhul. (traumade liigid ja nende käsitlemise põhimõtted). 4.b ja 7.b klass
  6. Spordisaal – verejooksud (õpitakse käepäraste vahenditega sulgema/pidurdama verejookse).  5.a ja 8.a klass
  7. Aulas – teadvusetus ja lämbumine (takistus hingamisteedes, noorte peod ja teadvusetud inimesed. Ohutud asendid teadvuseta inimestele). 5.b ja 8.b klass

Ajakava: 

8.30-9.15   1. töötuba
9.20-10.05   2. töötuba
10.10-10.55   3. töötuba
11.00-11.40 lõuna:
1.-3. grupi lõuna algus kell 10.50
4.-7. grupi lõuna algus kell 11.00
11.45-12.30   4. töötuba
12.35-13.20   5. töötuba
13.25-14.10   6. töötuba
14.15-15.00   7. töötuba

PS! Palun lastel koolituspäevaks riietuda mugavatesse riietesse, arvestusega, et osad töötoad toimuvad õues.  

Ohuennetuspäevale on oodatud ka vanemaid vaatama.

Lugupidamisega
Rene Rässa
Turunduse projektijuht
Kaitseressursside Amet