KOOLI INFO 04.– 10.03.2024

Esmaspäev, 04.02
► 9.00 – 11.00 aulas 9. kl katseline inglise keele e-eksam (kirjalik)
► 4.-10.03 toimuvad 2. klassi arenguvestlused
Helje Kala osaleb koolitusel “Üldtugi, tõhustatud tugi, eritugi- nüansid ja võimalused”
14.00 – 16.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla haridusjuhtide ümarlaua koosolekul
4.-5.03 Anu Linnamägi osaleb IX üle-eestilisel HuNt ehk Huviharidus- ja noorsootöökonverentsil Kuressaares

Teisipäev, 05.03
► 9.00 – 14.00 9. kl katseline inglise keele e-eksam (suuline)
► 12.00 – 13.00 Harjumaa 9. kl inglise keele võistlus “Language Limits” (veebipõhine)
► 7.-8. tund tööde vastamised (ruum 246)
► 18.00 – 20.00 9.a ja 9.b klassi lastevanemate koosolek
13.00 Helje Kala osaleb tugispetsialistide ümarlaua koosolekul Tapal
õp Egne Korol õppepuhkusel

Kolmapäev, 06.03
► 11.05-11.25 ÕE koosolek

Neljapäev, 07.03
► 9.00 – 16.00 9.klasside õppekäik Riigikogusse ja Mereakadeemiasse
13.00-15.00 Katri Buht osaleb Saue valla õppejuhtide koosolekul
15.15 õpetajate infokoosolek (tööaja arvestamine, klassijuhataja ametijuhend, keeltenädala projekti tutvustamine)
Õp Kai Klein puhkusel 7.-20.03.24, asendab õp Grete Liblikman

Reede, 08.03
8.10 – 8.25 õpetajate töökoosolek aulas
8.30 juhtkonna töökoosolek