KOOLI INFO 11.– 17.03.2024
Keeltenädal ja emakeelepäev

Esmaspäev, 11.03
► 8.30  1.-4. klassi infominutid aulas
Keeltenädala tegevused
● 11.-13.03 võõrkeelte tunnid: võõrkeeleõpetajad teevad oma tundide raames erinevaid tegevusi
Saue valla Õppimise programm (Jaanus Kallion, Katri Buht, Anu Ariste, Piret Kunts, Siret Saarniit, Helene Kala)
Siiri Kliss osaleb logopeedi nõustamisoskuste koolitusel
15.30-17.30 3.a kl arenguvestlused
11.03-12.03 2. kl arenguvestlused
11.03-15.03. 4.b kl arenguvestlused

Teisipäev, 12.03
► 8.30 5.-9. klassi infominutid aulas
Keeltenädala tegevused
● õp Mare tutvustab hispaania keelt teisipäeval: 5.t 5.b ja 6.t 5.a klassile
► 7.-8. tund tööde vastamised (ruum 246)
► 15.00 1.b kl arenguvestlus
► 16.00-17.00 võõrkeeled – õppekava uuendamise ainevaldkondade e-infotund

Kolmapäev, 13.03
► 9.00-14.00 Juhan Liivi etlusvõistlus
► 11.05-11.25 ÕE koosolek
► 15.00 – 15.30 1.b arenguvestlus
► 16.00 – 17.00 loodusained – õppekava uuendamise ainevaldkondade e-infotund
► Egne Korol on õppepuhkus

Neljapäev, 14.03
Emakeelepäeva tähistamine
1.-4. klassil:
● Aarete jaht
● Kõige ilusama käekirja valimine
5.-9. klassil:
● 1. tunni alguses u 10 minutit kogunemine aulas – Elisabeth Sirel loeb ette oma kõne, mis saavutas 3. koha Harjumaa internetipõhise kõnevõistluse lõppvoorus teemal “Me peame tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise”
● 10.25 Vikerraadio e-etteütlus (9. kl, mitte kõik õpilased)
● Lausete kokkupanemine, sõnade otsimine koolimajas (teises vahetunnis)
14.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla kultuuri- ja noosookomisjoni koosolekul
15.00 – 16.00 Matemaatika – õppekava uuendamise ainevaldkondade e-infotund
15.00 –15.30 1.b kl arenguvestlus
15.15-16.00 õpetajate infotund – Stuudiumi tutvustus (ruum 114)

Reede, 15.03
08.30  juhtkonna koosolek
► 15.-16.03 keemia olümpiaadi lõppvoor (Marten Suits 9.kl)
Vormistatakse II trimestri hinded