KOOLI INFO 06. – 12.12.2021

Esmaspäev, 06.12
► 8.30 kiirtestimine
► 9.25 – 11.05 Karjääriõpetuse tunnid „Palga kujunemine ja maksud. Pere eelarve“
2.t 8. kl
3.t 9. kl
► 10.10 5.-9. klassi üldkogunemine aulas
► 11.05 Jõulumängud 5. – 9. klassile (1. korruse uue osa koridoris)
► 14.20 KiVa koosolek klassijuhatajatele (ruumis 115)
► 6. – 13.12 on Jaanus Kallion puhkusel
► 6. – 7.12 Agne Piibar on puhkusel

Teisipäev, 07.12

Kolmapäev, 08.12
► 14.20 – 16.00 järelevastamine ruumis nr 127 (ajalooklass)

Neljapäev, 09.12
► 8.30 kiirtestimine
► 12.30 juhtkonna töökoosolek
► 15.10 õpetajate infominutid Teamsis
► 9.-11.12 Merle Laretei osaleb keraamika kutseõpe koolitusel

Reede, 10.12
►12.00 – 15.00 Agne Piibar osaleb E-koolitusel „HEV õppija õppetöö korraldamine ja õppematerjalide jõukohastamine“
► 13.30 juhtkonna töökoosolek
► 10. – 11.12 on Urmi Tõlgo täiendõppes „Klassiõpetaja I kooliastmes“
► 16.00 Siret Saarniit osaleb veebiseminar “Distantsilt targemaks: õpimotivatsioon”