KOOLI INFO 29.11 – o4.12.21
II trimester (29.11.21- 15.03.2022)

Esmaspäev, 29.11
► 8.30 kiirtestimine
► Karjääriõpetuse tunnid  7.-9. klassile, teemaks Haridus ja õppimisvõimalused.
► Haridussüsteem, õppimisvõimalused Eestis, haridusalased andmebaasid, õppimise vajalikkus ja väärtus (ruumis 111):
2.t 7.A,v kl
3.t 9.kl
4.t 8.kl
5.t 7.B kl
► 14.20 KiVa koosolek (ruumis 112)
► 15.00 tugispetsialistide koosolek. Päevakord: esitatud taotluste juhtumite arutelu
► 29.11 – 05.12 7.-9. klassile TAI uuring  „HIVi temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“ kohta

Teisipäev, 30.11
► 12.00 Jaanus Kallion osaleb Harju koolijuhtide koosolekul
► 13.00 Jaanus Kallion osaleb kooli renoveerimise koosolekul

Kolmapäev, 01.12
► 14.20 – 16.00 järelevastamine ruumis nr 127 (ajalooklass)
► 01. – 03.12 Johanna Muidre on õppepuhkusel

Neljapäev, 02.12
► 8.30 kiirtestimine
► 9. kl individuaalne nõustamine (5 õpilast),
2.-7. t vastavalt graafikule logopeedi ruumis
► 11.00 -15.00 8. kl õppekäik Rakett 69 Teadusstuudiosse
► 12.30 juhtkonna töökoosolek

Reede, 03.12
► 11.00 -15.00 9. kl õppekäik Rakett 69 Teadusstuudiosse
► 13.30 juhtkonna töökoosolek

Pühapäev, 05.12
► Urmi Tõlgo osaleb informaatikaõpetajate lisaeriala koolitusel