KOOLI INFO 08.– 14.01.2024

Esmaspäev, 08.01
Alates 08.01.2024 (esmaspäevast) toimuvad kehalise kasvatuse tunnid õues, täpsemalt siin: https://aasmaekool.ee/wp-content/uploads/2024/01/suusainfo-2024.pdf
Tunniplaanis on väikesed muudatused: https://aasmaekool.edupage.org/timetable/
► 4.b õppekäik (Eesti Vabaõhumuuseum)
► 9.00 – 11.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla haridusjuhtide koosolekul
► 11.05-14.00 Saue valla õppimise programm (Piret Kunts, Helene Kala, Anu Ariste, Siret Saarniit, Jaanus Kallion, Katri Buht)
► 12.00 – 13.30 Anu Linnamägi osaleb noorsootööprojektide infotunnis
► Anna Valgeväli on 2.-9.01 puhkusel

Teisipäev, 09.01
► 8.30 -10.10 9. klassi loovtööde kaitsmine
► 7.-8. tund tööde vastamised (ruum 246)
9.-10.01 Anu Kuusler on puhkusel, asendab õp Grete Liblikman
9.-10.01 Piret Tillo on õppepuhkusel

Kolmapäev, 10.01
► 10.00 – 12.00 Füüsika ülesannete lahendamise võistlus KAJAKAS (8.-9. kl valitud õpilased)
15.15 – 15.45 Ääsmäe PK õpilaskonverentsi I koosolek (kõik huvilised oodatud huvijuhi kabinetti)

Neljapäev, 11.01
► 8.30 -17.00 Harjumaa noorte 2023. a talvised mv, asendab õp Anna Valgeväli
08.30-9.30  juhtkonna koosolek
► 13.25 –16.00 füüsika õpikoda (jääb seekord ära, lükkub edasi)
15.15-16.05 õpetajate infokoosolek
16.00 – 17.00 Urmi Tõlgo osaleb koolitusel „Distantsilt targemaks: õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid 2023. aastal“

Reede, 12.01
08.30  juhtkonna koosolek
11.00 – 15.00 Jaanus Kallion osaleb PISA 2022 tänuüritusel
► 13.25 –16.00 füüsika õpikoda
► 14.20 -16.00  Põhikooliastme bioloogiaolümpiaadi koolivoor (6.-9.kl, eelneval registreerimisel)