KOOLI INFO 09.- 15.05.2022
9.-13.05 reaalainete nädal

Esmaspäev, 09.05
► Reaalainete nädala tegevused:
☼ Kuldvillaku eelvoorud ainetundides
☼ Pikkadel vahetundidel aktiivsed tegevused õpilasesinduse õpilaste juhendamisel (1. ja 2. korrusel)
☼ 1.-3. klassil nädala jooksul fotojaht
► 12.15 õppenõukogu (ruum 115)
► 11.25 – 13.10 8. klass teeb ettevõtlikkuspädevuse testi (ruumis 113)
► 9. – 13. mail kl. juh tundides  KiVa õpilasküsitlus 1.-7. klassile
► 9.-23.05 Algavad Ääsmäe Põhikooli rahuloluküsitlused (õpetajad, õpilased, lapsevanemad)

Teisipäev, 10.05
► Reaalainete nädala tegevused:
☼ Sudokude lahendamise võistlus (ruumis 240):
4. t und 1.-4. kl õpilastele (eelregistreeritud)
5.t und 5.-9. kl õpilastele (eelregistreeritud)
☼ Kuldvillaku eelvoorud ainetundides
☼ Pikkadel vahetundidel aktiivsed tegevused õpilasesinduse õpilaste juhendamisel (1. ja 2. korrusel)
► 14.15 juhtkonna töökoosolek

Kolmapäev, 11.05
► Reaalainete nädala tegevused:
☼ Reaalaineteteemaline kuldvillak (aulas, igast klassist 1 võistkond)
1. tund  7.-9. klassile
2. .tund  1.-3. kl
3. tund  4.-6. kl
► 10.20 -12.30 9. klassi valikaine proovieksam (ruumis 112)
► 4. tund Võimlemiskava võistlus 1.-2. kooliastmele
► 14.20 – 15.15 järelevastamine (ruumis nr 127, ajalooklass)
► 18.00 2022/2023 õa 1. klassi õpilaste vanemate koosolek

Neljapäev, 12.05
► 9.25 – 10.10 mälumängu 3. voor “Rahvakalendri tähtpäevad” (toimub klassiruumides, osalevad samad võistkonnad, läbi viivad aineõpetajad)
► Reaalainete nädala tegevused:
☼ 5.-9. klassi fotojaht (ainetundide ajal)
► 13.00 Noorte heitjate võistlus Tallinnas
► 12.-13.05 Inga Lootus on õppepuhkusel
► 12.-13.05 Merle Laretei on õppepuhkusel
► 14.00 – 16.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla kultuuri-ja noosootöö komisjoni istungil

Reede, 13.04
► Reaalainete nädala tegevused:
☼ teadusteater Teadusbussi tegijatelt (kahjuks jääb ära, lükkame edasi)
► 8.45-15.00 5. a, v, b kl õppekäik Nõvale, programm “Elu Läänemere ääres”
► 10.45 – 12.45 Maidla kontsert (pilliring)
► Riina Kink osaleb Noored Kooli pilootprojektis

Laupäev, 14.04
► Urmi Tõlgo on õppepuhkusel
Informaatikaõpetaja lisaeriala täiendõpe