KOOLI INFO 02.- 08.05.2022

Esmaspäev, 2.05

► 8.30 testimine
► 11.10 – 11.25 7. klasside aineõpetajate
► 12.10 klassiõpetajate koosolek
► 14.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla haridusjuhtide ümarlaua koosolekul

Teisipäev, 3.05
► Õpilaste info:
10.50 – 5.- 9. klass aulas
12.00 – 1.- 4. klass 2. korruse koridoris
► 15.00 reaal- ja loodusainete nädala töörühma koosolek (116)
► Loovtööde esitamise tähtaeg loovtöö komisjonile
► Algavad õpetajate arenguvestlused

Kolmapäev, 4.05
► 9.30 – 13.30 8. ja 9. klassi valimisolevate õpilaste PISA test (ruumis 111)
► 14.20 – 15.15 järelevastamine (ruumis nr 127, ajalooklass)

Neljapäev, 5.05
► 9.25 – 12.10 9. klassi matemaatika proovieksam (ruumis 127)
► 11. 25 – 13.10 6.A klass (ruumis 240) ja 6.B (ruumis 115) teevad ettevõtlikkuspädevuse testi
► Tervise Arengu Instituut (TAI) teostab Ääsmäe koolis 1., 4. ja 7. klassides õpilaste antropomeetrilisi mõõtmisi

Reede, 6.04
► 11.10 – 11.25 7. klasside aineõpetajate koosolek Helje Kala ruumis (nendele, kes esmaspäeval ei saanud tulla)
► Urmi Tõlgo osaleb klassiõpetaja I kooliastmes täiendkoolitusel

Laupäev, 7.04
► 2. B klassi õpilane Alice Siitam osaleb Harjumaa lauluvõistlusel
► Urmi Tõlgo osaleb informaatikaõpetaja lisaeriala täiendkoolitusel ja klassiõpetaja I kooliastmes täiendkoolitusel