KOOLI INFO 25.04- 01.05.2022
IV vaheaeg
  25. aprill – 1. mai 2022

Esmaspäev, 25.04

► 8.30-10.00 juhtkonna töökoosolek (2022/2023 õppeaasta tunnijaotusplaan, rahulolu-uuringute küsimused)
► 10.00 – 14.00 õpetajate töökoosolek (ruumide aruanded, rühmatöö: kuidas koolielu parendada, rahulolu-uuringu küsimustikud huvigruppidele, ainesektsioonide rühmatöö: õppekäikude kord)
► 25.04-30.04 on Urmi Tõlgo on õppepuhkusel
25.04- 27.04 on Merle Laretei õppepuhkusel
25.04-27.04 on Margit Odar õppepuhkusel
25.04-29.04 on Maarja-Liis Tahk puhkusel
25.05 on Piret Tillo puhkusel
► 25.-27.04 on 9. kl ekskursioonil Rootsis

Teisipäev, 26.04
► 10.00 – 14.00 õpetajate töökoosolek (õppealajuhataja info, üldtööplaani täpsustamine õppeaasta lõpuni, ainesektsioonide esimeeste koosolek)

Kolmapäev, 27.04
► 10.00 – 16.00 Verge koolitus õpetajatele Kernu koolis
► 27.-29.04 on Inga Lootus õppepuhkusel

Neljapäev, 28.04
► Õpetajatel on enesetäiendamise päev
► 10.00 – 16.00 Kai Klein osaleb Saku Gümnaasiumis füüsika praktiliste tööde koolitusel
► 13.00 – 18.00 Jaanus Kallion osaleb Saue Vallavolikogu istungil

Reede, 29.04
► Õpetajatel on enesetäiendamise päev